2021. november 28. vasárnap, Stefánia napja van
Enyhe eső és havazás , Enyhe eső és havazás

Legszebb ház a Fertő-vidéken - pályázat

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
és a 
Civilek a Fertő-tájért Egyesület pályázatot hirdet

Legszebb ház a Fertő-vidéken címmel.

(A területhez tartozó települések: Fertőrákos, Balf (Sopron), Fertőboz, Hidegség, Nagycenk, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród – Fertőszentmiklós és Fertőendréd)


A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre:
1. kategória: A legszebb felújított épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely meglevő, felújított épület. Az épületet annak tulajdonosa, a felújítás tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező hozzájárulásával – nevez-heti.
Az elbírálás szempontjai:
•     A felújítás mennyire tartotta meg az eredeti épület tömegét, utcaképi és telken belüli meg-jelenését, elhelyezkedését.
•    Milyen mértékben felel meg az épület a lakók mai igényeinek, szolgálja az elvárt életmi-nőségét
•    A felújítás során mennyire sikerült az eredeti épületszerkezeteket (fedélszerkezet, tetőfe-dés, padlóburkolatok, nyílászárók, festés, stb.) megőrizni.
•    Az újonnan beépített anyagok mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építő-anyagai közé, illetve mit miért változtattak.
•    A felújítás során visszaállításra került-e valamely korábban a hagyományostól eltérő mó-don átalakított épületrészlet (nyílászáró, tetőfedés, kerítés, tornác, stb).
•    A felújított épület anyaghasználatával, színeivel mennyire illeszkedik a településképbe.
•    Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
•    Illeszkedik-e világörökség szellemiségéhez.

2. kategória: A legszebb új építésű épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely újonnan épített (2007. után épült) épület. Az épületet annak tulajdonosa, tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező együttes hozzájárulá-sával – nevezheti.

Az elbírálás szempontjai:
•    Az épület elhelyezkedésével, tájolásával, tömegformájával, rendeltetésével, arányaival, színezésével, építészeti részleteivel mennyire követi a hagyományos, Fertő-vidékre jel-lemző előképek lényegét, mennyire következik azokból, illetve mennyire követi azt a sza-bályt, amely szerint az épület adekvát módon meg kell, hogy feleljen az építtető elvárásai-nak amellett, hogy „büszke alázattal” követi a környezet adottságait.
•    Az épület hogyan illeszkedik a környezetéhez, értve ez alatt a tájat, az utcát, tehát a tágabb és szűkebb kulturális határokat.
•    A felhasznált építőanyagok és szerkezetek (tetőfedés, nyílászárók, burkolatok) mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, tehát milyen mértékben környezettudatos.
•    Az épület mennyire energiatudatos, tehát külső és belső tájolásában, szerkezeteiben, fe-dett-nyitott tereinek megfogalmazásában mennyire követi a kor és a nemes hagyomány elvárásait.
•    Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
•    Az épület mennyire viseli magán a mai építészet jegyeit.

Az elbíráláshoz mindkét kategóriában az alábbiakat kell benyújtani

•    Tervdokumentáció (amennyiben rendelkezésre áll)
•    Fényképes dokumentáció (az épület utcában, településben való elhelyezkedéséről, minden oldaláról, esetleg a belsőből, és a pályázott növényzet együttlátszásával összesen 10-15 kép nyomtatott vagy digitális formában)
•    Az épület – illetve a felújítás – tulajdonosának neve és címe, valamint a tervező neve
•    Az építés (felújítás) éve
•    Az épület címe, helyrajzi száma


A pályázat beadásának határideje: 2012. október 31.

A pályázatot Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület fertődi irodájába
/H-9431, Fertőd, J. Haydn u. 2./
lehet személyesen, vagy postán elküldve leadni.

A pályázatot a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsának a bírálattal nem összeférhetetlen tagjai, egy meghívott kertészmérnök és meghívottai (Nemzeti Park és Kulturális Örökségvé-delmi Hivatal) bírálják el.
A bírálat eredményét – ünnepélyes körülmények között – november 30-ig kihirdetik.

Kategóriánként az első díjazott az épületre rögzíthető, a világörökség jelképét tartalmazó értékes emléktáblát kap.

Világörökségi ügyek

Mindazok akik felelősséget éreznek a tájért, akik szeretnék pozitív, előremutató vagy esetleg kritikus észrevételeiket megosztani, az illetékes szervezeteknek eljuttatni, azoknak szeretnénk segíteni.

Bejelentés

Hírlevél

  • Küldés
Fertő-táj Világörökség Egyesület © 2009 minden jog fenntartva.
Feki Webstudio @ 2009 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás