Legszebb ház a Fertő-tájon 2023.

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület és a Civilek a Fertő-tájért Egyesület pályázatot hirdet Legszebb ház a Fertő-vidéken címmel.

(A területhez tartozó települések: Fertőrákos, Balf (Sopron), Fertőboz, Hidegség, Nagycenk, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród – Fertőszentmiklós és Fertőendréd)


A pályázat három kategóriában kerül meghirdetésre azon épületekre vonatkozóan, melyek 2017. után épültek, vagy újítottak fel és még nem neveztek be korábban a díjra.

1. kategória: A legszebb felújított épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely meglevő, 2017. után felújított épület. Az épületet annak tulajdonosa, a felújítás tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező hozzájárulásával – nevezheti.
Az elbírálás szempontjai:
•     A felújítás mennyire tartotta meg az eredeti épület tömegét, utcaképi és telken belüli megjelenését, elhelyezkedését.
•    Milyen mértékben felel meg az épület a lakók mai igényeinek, szolgálja az elvárt életminőségét
•    A felújítás során mennyire sikerült az eredeti épületszerkezeteket (fedélszerkezet, tetőfedés, padlóburkolatok, nyílászárók, festés stb.) megőrizni.
•    Az újonnan beépített anyagok mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, illetve mit miért változtattak.
•    A felújítás során visszaállításra került-e valamely korábban a hagyományostól eltérő módon átalakított épületrészlet (nyílászáró, tetőfedés, kerítés, tornác stb.).
•    A felújított épület anyaghasználatával, színeivel mennyire illeszkedik a településképbe.
•    Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
•    Illeszkedik-e a világörökség szellemiségéhez.


2. kategória: A legszebb új építésű épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely újonnan épített (2017. után épült) épület. Az épületet annak tulajdonosa, tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező együttes hozzájárulásával – nevezheti.

Az elbírálás szempontjai:
•    Az épület elhelyezkedésével, tájolásával, tömegformájával, rendeltetésével, arányaival, színezésével, építészeti részleteivel mennyire követi a hagyományos, Fertő-vidékre jellemző előképek lényegét, mennyire következik azokból, illetve mennyire követi azt a szabályt, amely szerint az épület adekvát módon meg kell, hogy feleljen az építtető elvárásainak amellett, hogy „büszke alázattal” követi a környezet adottságait.
•    Az épület hogyan illeszkedik a környezetéhez, értve ez alatt a tájat, az utcát, tehát a tágabb és szűkebb kulturális határokat.
•    A felhasznált építőanyagok és szerkezetek (tetőfedés, nyílászárók, burkolatok) mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, tehát milyen mértékben környezettudatos.
•    Az épület mennyire energiatudatos, tehát külső és belső tájolásában, szerkezeteiben, fedett-nyitott tereinek megfogalmazásában mennyire követi a kor és a nemes hagyomány elvárásait.
•    Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
•    Az épület mennyire viseli magán a mai építészet jegyeit.

3. kategória: A legszebb természet-, klíma- és energiatudatos épület a Fertő-vidéken (a Civilek a Fertőtájért díja.)

•    Az épület meg kell, hogy feleljen az előző két kategória valamelyikének, ami a tájba, településbe, utcába való illeszkedést illeti, azaz kell, hogy szép legyen!
•    A természet – a világörökségi területen lévő természet – ismerete és az alkalmazkodás kimutathatósága. (Helyi anyagok, mint kő, agyag, fa, nád, de akár szalmabála stb. használata, a szél és vízjárás ismeretéhez való tudatos alkalmazkodás stb. A klímaváltozást figyelembe vevő növények telepítése a telken.)
•    Ökológiai alapú megközelítés a tervezés és építés során az újrahasznosítható építőanyagok lehetséges alkalmazásával, a felesleges hulladékképződés elkerülésével (a „zero waste” elvre, az „ökológiai lábnyom” csökkentésére irányuló törekvés).
•    A változó, egyre melegedő klíma és az egyéb ismert változáshoz való alkalmazkodás lehetőségeinek példaadó megteremtése. (Tájolás a változó klíma figyelembevételével, pl. a lakás természetes átszellőztethetősége, a teraszok és a fedett-nyitott terek használata stb. a növényzet, az árnyékolás megoldásainak tudatos alkalmazása.).
•    Az épület olyan energiatudatos kialakítása/felújítása, hogy a XXI. századi építéstechnológiai eszközök és lehetőségek illeszkedjenek a régi tudáshoz, és ne nyomják el a megjelenés fertő-táji voltát. (pl. hőtároló falak, télikertek, flóratetők, megújuló energiák felhasználása: sajátos „energiatermelő” eszközök, energia tároló kapacitások létesítése, csapadékvíz megtartása, szürke vizek hasznosítása.)

Az elbíráláshoz mindhárom kategóriában az alábbiakat kell benyújtani:

•    Tervdokumentáció (amennyiben rendelkezésre áll, a 3. kategóriánál mindenképpen szükséges, indokló műszaki leírással együtt)
•    Fényképes dokumentáció (az épület utcában, településben való elhelyezkedéséről, minden oldaláról, esetleg a belsőből, a 3 és a pályázott növényzet kategóriának való megfelelés bemutatása, a növényzet együtt-látszásával összesen 10-15 kép nyomtatott vagy digitális formában)
•    Az épület – illetve a felújítás – tulajdonosának neve és címe, valamint a tervező neve
•    Az építés (felújítás) éve
•    Az épület címe, helyrajzi száma


A pályázat beadásának határideje: 2023. december 31.

A pályázatot Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület email címére várjuk: info@fertotaj.hu (nagy méretű küldemény esetén kérjük fájlmegosztó használatát pl. toldacuccot.hu stb.)


A pályázatot a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsának a bírálattal nem összeférhetetlen építész(mérnök) tagjai, egy meghívott kertészmérnök és szakmai meghívottjai bírálják el.
A bírálat eredményét – ünnepélyes körülmények között – 2024. február 28-ig kihirdetik.

Kategóriánként az első díjazott az épületre rögzíthető, a világörökség jelképét tartalmazó értékes emléktáblát kap.


Iratkozzon fel hírlevelünkre