Kutatótábor beszámolója

Egy hét a Fertő-tájon – Közös Örökségünk kutatótábor – 2022. szeptember 19-23.

Egy hét a Fertő-tájon – Közös Örökségünk kutatótábor – 2022. szeptember 19-23.
A Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület a határon átnyúló Fertő-/Neusiedlersee Kultúrtáj világörökség területen osztrák-magyar fiatalokkal kutatótábort szervezett 2022 szeptember 19-23 között. A tábort a Common Heritage ATHU136 (A Fertő-Neusiedler See világörökségi terület közös menedzsmentjének kialakítása) megnevezésű Interreg projekt keretében rendezték meg.
A határon átnyúló kultúrtáj magyar oldalán az egyhetes kutatótábor (5 nap, 4 éjszaka) a közös kezelési terv súlyponti területeihez kapcsolódva (természet, épített elemek, táj, kultúra, hagyományok, turizmus stb.)  és a világörökségi táj változásainak nyomonkövetése (adatgyűjtés és monitoring) kutatási programjához kapcsolódva a helyi szakértők közreműködésével valósult meg.  Hazai oldalról a Soproni Egyetem turizmus-vendéglátás szakos és óvodapedagógus hallgatói vettek részt. Az egyhetes programba a térségi turisztikai szakértői, szakmai előadók, mentorok is bekapcsolódtak.
A tábor öt napja alatt fokozatosan tárult fel a hallgatók számára a lenyűgöző táj, a jellegzetes települési arculat, a turizmus településképet formáló tevékenysége, a helyi épített, szellemi és természeti örökség, és mindezek megjelenése a helyi oktatási, nevelési és környezetpedagógiai programokban.
A kutatótábor során a fiatalok szakmai előadások keretében ismerkedtek a világörökségi terület fenntartásával és kezelésével kapcsolatos teendőkről, feladatokról, a térségi turisztikai kínálatával és fejlesztéseivel.
Az első napon Ivanics Ferenc elnök úr (Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület) megnyitója és szakmai előadását követően a Fertő-táj építészetéről, a tervtanács működéséről, a közös célokról és eddigi eredményekről Dr. Veöreös András (ICOMOS) egyetemi docens tartott előadást. Az osztrák projektpartner részéről Michael Schimek , magyar oldalról  Dr. Tirászi Ágnes világörökség gondnoksági referens módszertani előadásaikban a tájmonitoring fontosságáról és annak lehetséges módszereiről beszéltek, amely a csapatoknak egyúttal útmutatóul is szolgált a projektfeladatok kivitelezéséhez.
A hallgatók olyan új ismeretekhez jutottak, amelyek jól kiegészítik az egyetemi tanulmányokat, és amelyet a résztvevők a későbbiekben is hasznosítani tudnak szakmai pályájuk során.
A Fertő-tájat közösen fedeztük fel a tábor második napján. Buszos kirándulásunk első állomásánál, a fertőújlaki Borsodi-dűlőnél a természeti örökségről, majd a fertőszéplaki Peisonia Látogatóközpontban a Széchényi-kastélyban az épített örökségről és a látogatómenedzsmentről hallhattunk ismertetőt. Ebédünket a hidegségi Grubits-portán költhettük el igazán autentikus környezetben. Grubits János fafaragó, helyi lakos a csőszkunyhókban meleg fogadtatásban részesítette az átfagyott csapatot. Vendégszeretete és a helyi örökség megőrzése iránti elhivatottsága mindenki számára lenyűgöző volt, feledhetetlenné téve az itt szerzett élményeket.
A hallgatók átélhették az aktív turizmus szépségeit és kihívásait, a kenuzásnál és a kerékpározásnál is küzdeni kellett az időjárás elemekkel. Az első kerékpáros napon az eső, a másodiknál a kellemetlen szembeszél okozott nehézséget, amelyet azért végül sikerült leküzdeni.
A kutatótábor során a csapatok előre meghatározott projektfeladaton dolgoztak, melyek a turisztikai kereslet és kínálat, attrakciófejlesztés, látogatómenedzsment, online és offline felületeken való megjelenés, kitáblázottság, településkép és településkapu, helyi társadalom változása és kohéziója, oktatási és nevelési intézmények szerepe a táj értékeinek megismertetésében és a társadalmi kohézió erősítésében témaköröket ölelték fel. A kerékpáros terepi bejárás mellett a csapatok interjúkat folytattak szakértőkkel és helyi lakosokkal. A kutatások eredményeit a csapatok pénteken prezentálták, belefűzve saját javaslataikat, véleményeiket.
Az élmények közül kiemelendő a sarródi és a fertőhomoki tájházaknál töltött két este, a finom vacsorák és a szívélyes fogadtatás és találkozás a helyiekkel.
Köszönjük a Szervezőknek, és mindenkinek, aki interjúalanyként, mentorként, előadóként, vendéglátóként, sofőrként hozzájárult a tábor sikeréhez!    

A kutatótáborról készült kiadvány itt lehet megtekinteni:


https://www.fertotaj.hu/uploads/files/Common%20heritage%20study%20camp_20221014.pdf

A kutatótábor beszámolója:


https://www.fertotaj.hu/uploads/files/Ko%CC%88zo%CC%88s%20o%CC%88ro%CC%88kse%CC%81gu%CC%88nk_kutato%CC%81ta%CC%81bor%20besza%CC%81molo%CC%81.pdf

A kutatótáborban készült kisfilmek az Egyesület You Tube csatornáján megtekinthetők:


https://www.youtube.com/@Ferto-taj

Iratkozzon fel hírlevelünkre