Common Heritage

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU136

Az UNESCO 2001-ben nyilvánította világörökségi helyszínné a Fertő-Neusiedler See kultúrtájat, mely egyike a mindössze 39, határon átnyúló helyszínnek. A Fertő-Neusiedler See kultúrtáj mind osztrák, mind magyar oldalon rendelkezik világörökségi menedzsment szervezettel, de ezek együttműködése eseti jellegű, nem szabályozott. A párbeszéd hiánya a további érintettek, így a települési önkormányzatok, a természet- és környezetvédelem, a turisztika és a területrendezés képviselőinek szintjén még markánsabb. Ez a közös, proaktív fellépés hiányához, s nem egyszer a kölcsönös információhiányhoz vezet, melyre a közelmúltban is konkrét példákat láttunk (fertőrákosi vízitelep fejlesztése, burgenlandi szélerőmű fejlesztés). A régió növekvő fejlődési dinamikája, mely szélsőséges esetben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékeit is veszélyeztetheti, szintén indokolja egy közös menedzsment szervezet fejlesztését, a 19 évvel ezelőtt készült közös kezelési terv újragondolását. A beavatkozások és változások nyomonkövetése jelenleg szintén nem valósul meg. E probléma kezelésére nyújt új megoldást a táj obszervatórium felállítása.
A projektben megcélzott, határon átnyúló hatásokkal bíró közös és intézményesített világörökség-kezelési és megfigyelési platform kidolgozása új, nemzetközi összehasonlításban is messzemenően egyedi koncepció. Ennek az egységnek a fejlesztése a közösen kidolgozott, az UNESCO iránymutatásai szerint elkészített kezelési terv alapján valósulhat meg. Ehhez a jogi, szervezeti és pénzügyi kérdéseket is előre tisztázni és tárgyalni kell. A határon átnyúló kezelési terv, az abban megalapozott obszervatórium és monitoring stratégia, valamint a közös menedzsment csoport együttesen gondoskodik a régió hosszú távú stratégiai fejlesztésének meghatározásáról.
A kulcsfontosságú stratégiai partnerek, további érdekelt felek és a regionális szereplők bevonása a jó gyakorlatokat feltáró és a kapcsolatépítést segítő tanulmányutak segítségével valósul meg, a közös rendezvények és marketing eszközök pedig biztosítják a projekteredmények társadalmasítását.

Die UNESCO hat die Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See 2001 zur Welterbestätte erklärt. Die Stätte ist eine von nur 39, gü. Welterbestätten weltweit. Die Kulturlandschaft Fertő-Neusiedler See verfügt auf AT und auf HU Seite über eine Organisation zum Management des Welterbes, deren Zusammenarbeit jedoch ad hoc und nicht geregelt ist. Der Mangel an Dialog ist auf der Ebene anderer Interessengruppen wie Kommunalverwaltungen, Natur- und Umweltschutz, Tourismus und Raumplanung noch ausgeprägter. Dies führt zu einem Mangel an gem. proaktiven Maßnahmen und mehr als einmal zu einem gegenseitigen Informationsmangel, wie wir kürzlich an konkreten Beispielen gesehen haben (Entwicklung der Fertőrákos Strandanlage, des Windparks im Burgenland). Die wachsende Dynamik der Region, die im Extremfall die herausragenden universellen Werte des Weltkulturerbes gefährden könnte, rechtfertigt auch die Entwicklung einer gem. Managementorganisation und ein Umdenken des gem. Managementplans (MP), der vor 19 Jahren erstellt wurde. Interventionen und Änderungen werden derzeit ebenfalls nicht überwacht. Die Einrichtung eines Landschaftsobservatoriums bietet eine neue Lösung für das Problem. Die im Projekt gezielte Entwicklung einer gem. gü. wirksamen, institutionalisierten Welterbe-Management-und Monitoringplattform, stellt ein neues, in dieser Form auch im internationalen Vergleich weitgehend einzigartiges Konzept dar. Die Entwicklung dieser Einheit soll sich aus dem gem. zu erarbeitenden MP heraus, gemäß den Richtlinien der UNESCO ergeben. Dazu sind auch rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragen im Vorfeld zu klären und zu verhandeln. Der gü. MP, das darauf basierende Observatorium und Monitoring Strategie, sowie die gem. Managementgruppe bestimmen die langfristige strategische Entwicklung der Region. Die Einbeziehung wichtiger strat. Partner, anderer Interessengruppen und regionaler Akteure wird durch Studienreisen erreicht, die zur Ermittlung bewährter Praktiken und zur Vernetzung beitragen, gem. Veranstaltungen und Marketinginstrumente werden sicherstellen, dass die Projektergebnisse gesellschaftsweit verbreitet werden.

A projekt tartalma
A projekt összefoglalása
A Fertő-Neusiedler See régió 2001 óta az UNESCO Világörökség része. Az osztrák-magyar határon átnyúló terület azóta új kihívásokkal szembesül a napjainkban egyre inkább tapasztalható dinamikus demográfiai és gazdasági változások révén. Elég, ha csak a nagyobb humánterhelést eredményező turisztikai fejlesztéseket, szélerőműparkok építését vagy az újabb és újabb területek beépítését említjük. A kihívások kezelése sokkal szorosabb együttműködést igényel a világörökségi terület magyar és osztrák oldali menedzsment szervezetei és az összes többi érintett fél között, akik érdekeltek a határon átnyúló világörökségi cím és a terület kiemelkedő egyetemes értékeinek hosszú távú megőrzésében. Jelenleg nincs olyan határon átnyúló koordináló testület, amely átfogóan foglalkozna a régió ügyeivel és együttműködési fórumként szolgálhatna. A projekt átfogó célja a fenntartható, határon átnyúló, intézményesített együttműködés megteremtése a világörökségi régió releváns szereplői között. A projektben életre hívandó testület a Fertő-Neusiedler See világörökségi terület számára kidolgozott és értékelt, határon átnyúló hatásokkal bíró, bilaterálisan egyeztetett kezelési terv alapján alakul meg, majd rendszeresen ülésezik és kidolgozza a konfliktusok kezelésére alkalmas szabályokat. A testület munkáját táj obszervatórium fogja segíteni, mely alkalmasan megválasztott indikátorokon keresztül monitorozza a táj változásait, s beavatkozásokat javasol a kezelő grémium számára. A projekt újdonságértékét az adja, hogy a közös testület felállítása a döntéshozók érzékenyítésén és a közös kezelési terven alapul, míg a fejlesztendő kezelési terv igazi nóvumát az obszervatórium jelenti. A szervezeti integráció erősítése az egész régió számára előnyös: elsősorban a 30 világörökségi település és minden olyan szervezet számára, melyek a természetvédelem, a turizmus, a településtervezés és a közlekedés, a vízgazdálkodás és a gazdaság érdekeit képviselik.

Die Region Fertő-Neusiedler See wurde 2001 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Der AT-HU Grenzraum steht seitdem aufgrund des dynamischen demografischen und wirtschaftlichen Wandels, den wir heute erleben, vor neuen Herausforderungen. Es genügt, nur die größeren touristischen Entwicklungen, die zu einer höheren menschlichen Belastung führen, Errichtung von Windparks, Umwidmung und Verbauung von neuen Flächen zu erwähnen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen braucht eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit der Welterbe Vereine und aller anderen Akteure, die Interessen in diesem Raum haben, um die grenzüberschreitende Welterbestätte langfristig erhalten zu können. Ein gü. Koordinationsgremium, das die Angelegenheiten der Region umfassend behandeln und als Forum der Zusammenarbeit dienen könnte, fehlt. Übergeordnetes Projektziel ist der Aufbau einer nachhaltigen gü., institutionalisierten Kooperation der relevanten Akteure der Welterberegion. Dieses Gremium soll auf der Grundlage der Erarbeitung und Evaluierung eines gü. wirksamen und bilateral abgestimmten Managementplans für die Welterbestätte Fertő-Neusiedler See gebildet werden, welches dann regelmäßig zusammentrifft und Regeln für den Umgang mit Konflikten entwickelt. Das Gremium wird von einem Landschaftsobservatorium unterstützt, das Änderungen in der Landschaft durch geeignet ausgewählte Indikatoren überwacht und dem Leitungsgremium Interventionen empfiehlt. Die Neuheit des Projekts liegt in der Tatsache, dass die Einrichtung eines gemeinsamen Gremiums auf der Sensibilisierung der Entscheidungsträger und einem gemeinsamen Managementplan beruht, während das Observatorium die eigentliche Neuheit des zu entwickelnden Behandlungsplans ist. Von der Stärkung der organisatorischen Integration wird die gesamte Region profitieren: vor allem die 30 Welterbegemeinden und alle Organisationen, welche die Interessen von Naturschutz, Tourismus, Raumordnung und Verkehr, Wassermanagement und Wirtschaft vertreten.


Projektpartnerek
Vezető partner
Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület
Taschner Tamás
Tel: +36 30 929 1204
e-mail: fertotaj@vilagorokseg.hu
9436 Fertőszéplak, Széchényi Ferenc tér 1.
http://www.fertotaj.hu

Projektpartner
Verein Welterbe Neusiedler See
Hannes Klein
Tel: +43 664 8323412
e-mail: post.welterbe@bgld.gv.at
7000 Eisenstadt, Europaplatz
www.welterbe.org


Projekt költségvetése és finanszírozása
A projekt teljes költségvetése 384 460,00 €. A projekt finanszírozását 85%-ban ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrás és 15%-ban nemzeti költségvetés biztosítja. Az Európai Unió mellett a projektet a következő egyéb pénzügyi hozzájárulást biztosító szervezetek támogatják:
Verein Welterbe Neusiedler See
Magyarország Kormánya - Külgazdasági és Külügyminisztérium

                                                                                            ERFA-forrás    Egyéb finanszírozási hozzájárulás
Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület     € 145 197,00    € 25 623,00
Verein Welterbe Neusiedler See                                    € 181 594,00    € 32 046,00
Összesen                                                                          € 326 791,00    € 57 669,00

Iratkozzon fel hírlevelünkre