2021. november 28. vasárnap, Stefánia napja van
Felhős , Felhős

Legszebb ház a Fertő-tájon

Pályázati felhívás

Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület és a  Civilek a Fertő-tájért Egyesület pályázatot hirdet Legszebb ház a Fertő-vidéken címmel. (A területhez tartozó települések: Fertőrákos, Balf (Sopron), Fertőboz, Hidegség, Nagycenk, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród – Fertőszentmiklós és Fertőendréd)

A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre:


1. kategória: A legszebb felújított épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely meglevő, felújított épület. Az épületet annak tulajdonosa, a felújítás tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező hozzájárulásával – nevezheti.
Az elbírálás szempontjai:
 • A felújítás mennyire tartotta meg az eredeti épület tömegét, utcaképi és telken belüli meg-jelenését, elhelyezkedését.
 • Milyen mértékben felel meg az épület a lakók mai igényeinek, szolgálja az elvárt életmi-nőségét
 • A felújítás során mennyire sikerült az eredeti épületszerkezeteket (fedélszerkezet, tetőfe-dés, padlóburkolatok, nyílászárók, festés, stb.)   megőrizni.
 • Az újonnan beépített anyagok mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építő-anyagai közé, illetve mit miért változtattak.
 • A felújítás során visszaállításra került-e valamely korábban a hagyományostól eltérő mó-don átalakított épületrészlet (nyílászáró, tetőfedés, kerítés, tornác, stb).
 • A felújított épület anyaghasználatával, színeivel mennyire illeszkedik a településképbe.
 • Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
 • Illeszkedik-e világörökség szellemiségéhez.


2. kategória: A legszebb új építésű épület a Fertő-vidéken

A pályázaton részt vehet bármely újonnan épített (2005. után épült) épület. Az épületet annak tulajdonosa, tervezője, vagy bármely ajánló – a tulajdonos és a tervező együttes hozzájárulá-sával – nevezheti.

Az elbírálás szempontjai:
 • Az épület elhelyezkedésével, tájolásával, tömegformájával, rendeltetésével, arányaival, színezésével, építészeti részleteivel mennyire követi a hagyományos, Fertő-vidékre jel-lemző előképek lényegét, mennyire következik azokból, illetve mennyire követi azt a sza-bályt, amely szerint az épület adekvát módon meg kell, hogy feleljen az építtető elvárásai-nak amellett, hogy „büszke alázattal” követi a környezet adottságait.
 • Az épület hogyan illeszkedik a környezetéhez, értve ez alatt a tájat, az utcát, tehát a tágabb és szűkebb kulturális határokat.
 • A felhasznált építőanyagok és szerkezetek (tetőfedés, nyílászárók, burkolatok) mennyire tartoznak a vidék hagyományosan jellemző építőanyagai közé, tehát milyen mértékben környezettudatos.
 • Az épület mennyire energiatudatos, tehát külső és belső tájolásában, szerkezeteiben, fe-dett-nyitott tereinek megfogalmazásában mennyire követi a kor és a nemes hagyomány elvárásait.
 • Az épület környezetében (utcaszakasz, előkert, első udvar, esetleg a kerthasználat) levő növényzet alakítása, elhelyezése, használata a vidékre jellemző növényfajtákból áll-e, és mennyire illeszkedik a mai élet igényeihez.
 • Az épület mennyire viseli magán a mai építészet jegyeit.Az elbíráláshoz mindkét kategóriában az alábbiakat kell benyújtani :

 • Tervdokumentáció (amennyiben rendelkezésre áll)
 • Fényképes dokumentáció (az épület utcában, településben való elhelyezkedéséről, minden oldaláról, esetleg a belsőből, és a pályázott növényzet együttlátszásával összesen 10-15 kép nyomtatott vagy digitális formában)
 • Az épület – illetve a felújítás – tulajdonosának neve és címe, valamint a tervező neve
 • Az építés (felújítás) éve
 • Az épület címe, helyrajzi száma


A pályázat beadásának határideje: 2010. szeptember 20.

A pályázatot Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület fertődi irodájában /H-9431, Fertőd, J. Haydn u. 2./ lehet személyesen, vagy postán elküldve leadni.

A pályázatot a Fertő-táj Világörökség Tervtanácsának a bírálattal nem összeférhetetlen tagjai, egy meghívott kertészmérnök és meghívottai (Nemzeti Park és Kulturális Örökségvé-delmi Hivatal) bírálják el.


A bírálat eredményét – ünnepélyes körülmények között – október 10-ig kihirdetik. Kategóriánként az első díjazott az épületre rögzíthető, a világörökség jelképét tartalmazó ér-tékes emléktáblát kap.

Világörökségi ügyek

Mindazok akik felelősséget éreznek a tájért, akik szeretnék pozitív, előremutató vagy esetleg kritikus észrevételeiket megosztani, az illetékes szervezeteknek eljuttatni, azoknak szeretnénk segíteni.

Bejelentés

Hírlevél

  • Küldés
Fertő-táj Világörökség Egyesület © 2009 minden jog fenntartva.
Feki Webstudio @ 2009 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás